Contributie

Voor seizoen 2017-2018 zijn de contributies als volgt vastgesteld op de Algemene Vergadering van 21 september 2017:

Z. Trainend lid (Basislidmaatschap) €50,00
A. Extern zaal- of veldcompetitielid €90,00
B. Interne competitielid €58,00
C. Dubbellid (2x categorie A) €112,00
D. Dubbellid (1x categorie A en 1x categorie B) €105,00
E. Dubbellid (2x categorie B) €73,00
F. Driedubbellid (2x categorie A en 1x categorie B) €127,00
G. Driedubbellid (1x categorie A en 2x categorie B) €120,00
H. Vierdubbellid (2x categorie A en 2x categorie B) €142,00
I. 15 Euro-lid (invaller, speelt maximaal 4 wedstrijden) €15,00

Betaling

Als je een machtigingsformulier hebt ingevuld voor de automatische incasso, wordt de contributie automatisch van je rekening afgeschreven. Wanneer je geen machtigingsformulier hebt ingevuld, maak dan je contributie over op bankrekeningnummer NL45 INGB 0000 4355 16 ten name van v.v.Drienerlo, onder vermelding van "contributie 17/18". De betaling van de contributie dient binnen twee maanden na vaststelling te worden voldaan.

Machtigingsformulier

Om boetes wegens te laat betalen te voorkomen kan je je contributie automatisch laten overmaken door het machtigingsformulier te downloaden en ondertekend in te leveren. English version of the authorization form for the automatic deduction:click here

Restitutie

Het kan zijn dat je recht hebt op teruggave van een deel van je contributie, omdat je voor langere tijd niet in staat bent om te voetballen bijv. door stage in het buitenland of door een ernstige blessure.Wanneer je denkt hiervoor in aanmerking te komen, stuur dan voor je afwezigheid en voor 10 februari een e-mail naar de penningmeester(penningmeester@vvdrienerlo.nl) met de reden van je afwezigheid. Het bestuur zal dan beslissen of je restitutie krijgt of niet.