Verenigingsbusje

v.v. Drienerlo beschikt over een verenigingsbusje die de leden kunnen gebruiken om bijvoorbeeld naar wedstrijden of op teamuitje te gaan. Het busje kan ook voor privédoeleinden worden gebruikt. Denk hierbij aan een huisuitje of een verhuizing.

Tijdens de AV van 10 oktober jl. is er ingestemd met een nieuw plan om de kosten van het busje eerlijker te verdelen tussen de teams. In dit plan wordt er onderscheid gemaakt tussen drie categorieën gebruik, namelijk commissie-, team-, en privégebruik. Het plan staat in zijn geheel beschreven in het Huishoudelijk Regelement (HR). 

Voor vragen of het claimen van het busje kun je contact opnemen met de vice-voorzitter via vice-voorzitter@vvdrienerlo.nl.